Ansatt som prosjektleder

Albert E. GjørzAlbert E. Gjørtz er ansatt som prosjektleder i Ålesund for Tall Ships Races 2015.

 

Gjørtz er til daglig beredskapsleder i Ålesund kommune. Fra og med medio august 2013 begynner han i stillingen som prosjektleder for TSR i rådmannens stab i kommunen.

Se også

Nyhet på Ålesund kommunes nettsider