Den første sjantien

Oppvarming til neste års skutefest med sjanties fra mannskoret Varde.