The Tall Ships Races planlegges

IMG 2819 web

Arrangementskomiteen i The Tall Ships Races Ålesund 2015 har begynt planleggingen.

 14. august satt arrangementskomiteen i The Tall Ships seg sammen for å gå gjennom komiteene og prosjektplanen.

Frem mot  15. - 18. juli 2015 er det mye som skal tenkes på og mange mennesker som skal i sving. Frivillige og andre er organiserte i komiteer som har hver sin leder. Lederne av disse komiteene sitter i arrangementskomiteen.

På bildet er komiteen samlet, fra venstre:

Lars Johan Huse  - kultur

Marit Granlien og Eli Bente Skarbøvik - liaison

Anders Bjørdal - maritim

Anne Bente Skjellum - PR- og informasjon

Svein Harsjøen - transport, samband og logistikk

Albert E. Gjørtz - prosjektleder og sekretær

Knut Strømsheim - partner og finans

Ole Kristian Arntsen - økonomi

Jarle Bjørn Hanken - leder

Oddvar Kongsvik - teknisk drift

Øyvind Vebenstad i frivilligkomiteen og Thomas Aa Rasmussen var ikke til stede på møtet.

Print

  • /en/aktuelt/nyheter/56-mange-vil-til-ålesund
  • /en/aktuelt/nyheter/54-seilskutene-fristet-av-ålesund