Bygger bankskøyte

Bankskøyta

For første gang på 100 år er ei sunnmørsk bankskøyte under bygging i Ålesund.

Ålesund er Norges fiskerihovedstad, noe bankskøytedrifta la grunnlaget for. Denne spesielle seilskuta ble utviklet her i distriktet av lokale fiskere, redere og skipsbyggere, og ble i perioden 1861 – 1900 datidens mest effektive, seilende havfiskefartøy i Norge.

Grunnlaget for dagens maritime teknologiklynge ble lagt med dette pionerfartøyet. På oppdrag fra Stiftelsen Kjell Holm og Stiftinga Sunnmøre Museum bygger Hardanger Fartøyvernsenter nå en replika av ei sunnmørsk bankskøyte. Dette foregår på Prestebrygga, sentralt i Ålesund havn – og vi kan følge byggingen via Sunnmørspostens webkamera på byggeplassen.

Under The Tall Ships Races sommeren2015 vil byggingen nærme seg slutten. Byen vil være full av seilskuter, seilere og seilinteresserte. Da kan vi invitere om bord, til dette vinduet mot fortida og røttene til byen vår. Og flere kan få lære av den handlingsbårne kunnskapen rundt det å bygge og utstyre et seilende fiskefartøy, kunnskap som nå var i ferd med å forsvinne.

Se nettsiden til bankskøyta.

Print