Medseiler

Medseilernes utfordringer... Foto: Magnus Skrede

Det å være medseiler i The Tall Ships Races innebærer å seile med en av seilskutene som deltar i regattaen. Om bord vil medseileren få opplevelser for livet, lære å seile, knytte vennskap med jevnaldrende og mye mer.

Det er ikke noe krav om forhåndskunnskaper, verken seiling eller annet. Som medseiler blir du en del av mannskapet om bord og du vil gå sjøvakter side ved side med efarne seilere som har til oppgave å lære bort sine kunster. Du får anledning til å bli med på bl.a. seilmanøvre og å få entre opp i mastene (NB: det er helt frivillig å entre mastene).

Det finnes skip so mpaser for alle uansett alder, funksjonshemming, religion aller nasjonalitet. Noen skip har laveste aldergrense på 12 år, andre har en øvre aldersgrense. Noen spesialiserer seg på å ha med seilere med fysiske funksjonshemninger, mens andre fokuserer på å gi ungdommer mellom 16 - 25 år dette tilbudet.

Bli medseiler

The Tall Ships Races er et årlig arrangment, der de deltagende seilskutene besøker fire vertshavner. Hver havn skal tilby seilestipender til lokale deltagere. Det er også mulig å kontakte skutene eller lokale seilerforeninger for mer informasjon om mulighetene til å delta på seilas. Mer informasjon om "Sail on board" finner du på på nettsiden til Sail Training International.

Under The Tall Ships Races 2015 fikk 51 ungdommer fra Møre og Romsdal tilbud om å delta som medseilere på skuter gjennom seiltreningsprogrammet til  The Tall Ships Races Ålesund 2015 og Sail Training International (STI). M

Les om livet som medseiler.


  • /medseiler/livet-som-medseiler